Mikrogranty & mentoring

Transitions vyhlašuje mikrograntovou výzvu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení (solutions journalism) v České republice. Mikrogranty jsou určeny pro novináře a redakce sídlící v České republice se zájmem přinášet kvalitní, nezávislou žurnalistiku a zároveň nekončit jen u popisu problému.

UZÁVĚRKA VÝZVY JE PRODLOUŽENA DO 21. ÚNORA 2020.

O podporu se mohou ucházet členové a členky redakcí i novináři na volné noze. Podmínkou udělení grantu je účast na workshopu (přibližně 3,5 hod.). Kromě finanční podpory ve formě jednorázového příspěvku ve výši 15 000 Kč (+ až 10 000 Kč na cestovní výdaje) je nedílnou součástí programu také mentoring ze strany Transitions během práce na článku, aby výsledek dosáhl nejvyšší možné kvality. Výzva je určena pro návrhy reportáží,  které se zaměřují na témata relevantní pro publikum v České republice, případně v konkrétním regionu.

Formulář žádosti ZDE.

Záměr musí splňovat základní kritéria solutions journalismu:

Při posuzování žádosti budou zohledňovány zejména následující faktory:

Podání žádosti

Zájemci se mohou se svým projektem ucházet o podporu prostřednictvím tohoto formuláře. Uzávěrka výzvy je 16. února 2020.

Každá žádost bude posouzena komisí složenou ze zástupců organizací Transitions a Solutions Journalism Network. Tato komise vybere vítězné kandidáty, kteří budou vyhlášeni do 28. února 2020. Příjemci grantu mají tři měsíce (do 31. května 2020) na publikování své práce.

U každého publikovaného výstupu je nutné uvést informaci, že “Reportáž/příspěvěk/článek vznikl díky podpoře organizace Transitions v rámci programu na podporu solutions journalismu.”

Po zveřejnění je osoba, která obdržela grant, povinna odevzdat zprávu v minimálním rozsahu 4 000 znaků o své praktické zkušenosti s využíváním přístupu solutions journalism.

Dále se dočtete: