24 otázek o COVID-19, které vám pomohou zaměřit vaše reportáže na řešení

Sledování konkrétních aspektů problémů, může novinářům pomoci objevit, co funguje.

Během necelých tří měsíců bylo o COVID-19 publikováno přes 1,5 milionu článků, což z něj podle NewsWhip učinilo jednu z nejreferovanějších událostí moderní éry.

Mnoho z těchto článků se nutně soustředilo na problém ve vší jeho komplexnosti. Nyní se objevují možnosti informovat o reakcích – o lidech a institucích po celém světě, kteří pracují na tom, aby efektivně a rychle nalezli nejrůznější řešení.

Koronavirus samozřejmě nelze „vyřešit“ jedním tahem, a při přemýšlení, jak pojmout reportáž o reakci na současnou situaci, je celkem snadné se nechat zahltit. Ty nejlepší reportáže zaměřené na řešení se věnují specifickým otázkám a dílčím přístupům v bitvě proti COVID-19. Zde je 24 otázek, rozdělených dle potenciálních problémových oblastí, které si mohou novináři využívající přístup solutions journalism klást:
Podpora skupin obyvatel, které jsou nejzranitelnější či nejvíc zasažené nákazou

 1. Co pomáhá seniorům uchovat si zdraví?
 2. Co funguje při zajišťování zdraví a bezpečí lidem bez domova?
 3. Co funguje při zajišťování zdraví a bezpeční lidem ve vězení?
 4. Co pomáhá hendikepovaným, aby se dostali ke všemu nezbytnému pro jejich zdraví a bezpečí?
 5. Co pomáhá zajistit stravování dětem odkázaným na školní obědy?
 6. Co pomáhá rodičům samoživitelům skloubit péči o děti s pracovními povinnostmi?
 7. Co pomáhá školským obvodům zajistit efektivní dálkovou výuku pro studenty s hendikepem?
 8. Co funguje v boji proti rasismu zaměřenému proti Číňanům, Korejcům a ostatním Asiatům?

Minimalizace přerušení sociálního odstupu

 1. Co funguje v boji proti sociální izolaci, doprovázející sociální odstup?
 2. Co funguje při optimalizaci virtuální výuky provozovanou školami?
 3. Co pomáhá vytvořit dětem pocit normálnosti?
 4. Co pomáhá drobným podnikatelům, kteří jsou nuceni přerušit či omezit svou činnost?
 5. Co pomáhá, aby lidé v karanténě mohli volit z domova?

Vytváření a uchovávání kritických zdrojů

 1. Co pomáhá nemocnicím zajistit dostatek roušek a rukavic?
 2. Co funguje v situaci, kdy je třeba rychle vytvořit nemocniční lůžka a navýšit kapacitu?
 3. Co pomáhá uspokojit zvýšenou potřebu ventilátorů a dalšího nemocničního vybavení?
 4. Jak rychle vyrobit desinfekci na ruce?
 5. Co funguje při domácí léčbě příznaků COVID-19?
 6. Co funguje v boji proti dezinformacím ohledně COVID-19?
 7. Co pomáhá předcházet „křečkování“ zásob základních potřeb?

Ochrana profesí, které jsou nejvíc bezprostředně zasažené

 1. Co pomáhá podpořit duševní a fyzické zdraví lékařů, zdravotních sester a ostatního nemocničního personálu?
 2. Co pomáhá podpořit duševní a fyzické zdraví lidí zajišťujících základní služby v lékárnách a obchodech s potravinami, řidičů rozvážejících zboží a logistických pracovníků?
 3. Co pomáhá při podpoře pracovníků, kteří dočasně či trvale ztratili příjmy?
 4. Co pomáhá novinářům uchovat si duševní a fyzické zdraví?

POZNÁMKA: Chtěli bychom, aby se tento seznam rozrůstal – s vaší pomocí! Máte otázku, kterou byste sem chtěli přidat? Zanechte komentář níže či napište e-mail na adresu lucie.cerna@tol.org.

Tento článek byl původně zveřejněn organizací Solutions Journalism Nework (v angličtině zde). Publikováno se svolením SJN.

 

Zajímá vás žurnalistika zaměřená na řešení? Přihlaste se k odběru nového SJ newsletteru (v angličtině).