Mikrogranty & mentoring

Transitions vyhlašuje mikrograntovou výzvu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení (Solutions Journalism) v České republice. Mikrogranty jsou určeny pro novináře a redakce sídlící v České republice se zájmem přinášet vysoce kvalitní, nezávislou žurnalistiku a zároveň nekončit jen u popisu problému.

UZÁVĚRKA VÝZVY PRODLOUŽENA DO 7. ČERVENCE 2019.

O podporu se mohou ucházet členové a členky redakcí i novináři na volné noze. Podmínkou udělení grantu je účast na workshopu (přibližně 3,5 hod.). Kromě finanční podpory ve formě jednorázového příspěvku ve výši 25 000 Kč je nedílnou součástí programu také mentoring ze strany Transitions během práce na článku, aby výsledek dosahoval nejvyšší možné kvality. Výzva je určena pro návrhy reportáží,  které se zaměřují na témata relevantní pro publikum v České republice, případně v konkrétním regionu.

Formulář žádosti ZDE.

Doporučené prvky záměru:

Záměr musí splňovat základní kritéria Solutions Journalismu:

Při posuzování žádosti budou zohledňovány zejména následující faktory:

Podání žádosti

Zájemci se mohou se svým projektem ucházet o podporu prostřednictvím tohoto formuláře. Uzávěrka výzvy je 30. června 2019.

Každá žádost bude posouzena komisí složenou ze zástupců organizací Transitions a Solutions Journalism Network. Tato komise vybere vítězné kandidáty, kteří budou vyhlášeni 31. července 2019. Příjemci grantu mají tři měsíce (do 31. října 2019) na publikování své práce.

Po zveřejnění je osoba, která obdržela grant, povinna odevzdat zprávu v minimálním rozsahu 4 000 znaků o své praktické zkušenosti s využíváním přístupu Solutions Journalism. U každého publikovaného výstupu je nutné uvést informaci, že “Reportáž/příspěvěk/článek vznikl díky podpoře organizací Transitions.”

Dále se dočtete: